Tổ Chức

TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

THCS QUANG TRUNG 

I.Chi bộ nhà trường
Bí thư chi bộ: Ông Bùi Đức Hùng
II. Ban giám hiệu.
1. Ông Bùi Đức Hùng – Hiệu trưởng
2. Ông: Phạm Quang Thuấn – Phó hiệu trưởng
III. Công đoàn nhà trường.
1. Bà: Trần Thị Thủy – Chủ tịch công đoàn
2. Ông: Nguyễn Thị Kiều Châm – Phó chủ tịch công đoàn
3. Bà: Nguyễn Thị Vân Anh – Ủy viên
IV. Chi đoàn nhà trường.
Bí thư chi đoàn: Bà Bùi Thị Thúy
V. Liên đội nhà trường
Tổng phụ trách – Ông: Hoàng Văn Tám
VI. Tổ chuyên môn.
1. Tổ khoa học tự nhiên – Tổ trưởng – Bà: Bùi Thị Thúy
2. Tổ khoa học xã hội – Tỏ trưởng – Bà : Phạm Thị Trúc
3. Tổ văn phòng –Tổ trưởng – Bà Trần Thị Thoa