Tham gia hiến máu tình nguyện năm 2020

Tháng Tám 30, 2020 8:19 sáng

z2103144827599_472ee041fe1d23e604752cb289a94bec

z2103144830058_8f99c78e12c1ab3b4a9ac3b6b713a06e

z2103144833535_d56edccbcba5f55decc168d553f91560