Lịch tập huấn về công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Tháng Chín 13, 2018 10:11 sáng

Kính gửi: – Các trường mầm non, tiểu học, THCS.

– Các Tổ chuyên môn Phòng GDĐT.

 

1- Theo Công văn 1048/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 14/8/2018, Sở GDĐT tỉnh Nam Định đã có kế hoạch đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục thuộc huyện Vụ Bản năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

Đợt tháng 9, tháng 10 năm 2018:

– Trường MN Cộng Hòa, Trường MN Minh Thuận.

– Trường TH B Minh Thuận, Trường TH Lê Lợi.

– Trường THCS Quang Trung, THCS Đại An.

Đợt tháng 1, tháng 2 năm 2019:

– Trường TH Tân Thành, Trường TH Tân Khánh.

Đợt tháng 3, tháng 4 năm 2019:

– Trường THCS Trung Thành, Trường THCS Hợp Hưng.

(Thời gian đánh giá ngoài theo kế hoạch có điều chỉnh so với đề nghị của Phòng GDĐT tại Tờ trình 267/TTr-PGD ĐT ngày 11/7/2018).

2- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm định chất lượng giáo dục cho các đơn vị đăng ký đánh giá ngoài năm học 2018-2019.

– Thành phần: Hiệu trưởng và 2 thành viên Hội đồng tự đánh giá của các trường nêu trên.

Các trường lập danh sách người dự tập huấn gửi Phòng qua hộp thư Phamtruongluu67@gmail.com trước ngày 18/9/2018.

– Lịch tập huấn: 20,21,22/9/2018 (Khai mạc 8 giờ ngày 20/9/2018).

– Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh, Đệ Tứ, P. Lộc Hạ, TP.Nam Định.

Hướng dẫn cụ thể của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm thư.

Đề nghị Hiệu trưởng các trường sắp xếp bố trí để các học viên đi dự tập huấn đúng địa điểm, thời gian quy định./.

Ngày 12 tháng 9 năm 2018Kính thưCHUYÊN VIÊN PHÒNG GDĐTPhạm Trường Lưu