Liên hệ

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

Địa chỉ: xóm Quang Minh – xã Quang Trung – huyện Vụ Bản – tỉnh Nam Định
Người đại diện: Ông – Bùi Đức Hùng – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại:  
Email: thcsquangtrung.vuban@gmail.com