TEAM BUILDING – Chương trình phát triển kỹ năng mềm dành cho học sinh THCS – Chương trình được tổ chức tại trường THCS Xã Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định được tổ chức bởi nhóm sinh viên khoá 8 – Khoa QTKD – Trường Đại học Đại Nam

Tháng Hai 8, 2018 8:53 chiều

10 1 2 3 4 5 6 8 9